Dokuczliwy ból w stawach powinien zawczasu zostać zbadany przez lekarza; może się okazać, że osteoartroza jest jego przyczyną

Na wczesnych etapach osteoartrozy, stany zapalne w stawach i krótki dokuczliwy ból często bywają ignorowane. Na dalszym etapie rozwoju choroby pacjenci coraz częściej uskarżają się na powiększający się ból, rozwój choroby prowadzi nieuchronnie do operacji stawu.

Ból związany z rozpoczęciem ruchu po przerwach przeznaczonych na odpoczynek lub ból po dłuższych okresach czasu użytkowania stawu mogą być pierwszymi oznakami osteoartrozy. Diagnoza na wczesnym etapie oraz związane z nią leczenie może spowolnić postępowanie osteoartrozy. Z tego powodu jest niezwykle ważne, aby na wczesnym etapie sprawdzić przyczynę bólu stawu np. bólu kolana lub bólu w biodrach, a w przypadku zdiagnozowania osteoartrozy, podjąć odpowiednie działania.

Sztuczne stawy mają ograniczony cykl żywotności i z tego powodu po części, wymiany stawu u młodych ludzi są opóźniane tak długo jak tylko jest to możliwe. Dlatego spowalnianie postępowania choroby jest głównym celem leczenia.

Künstliche Gelenke haben eine begrenzte Lebensdauer, weshalb der (teilweise) Gelenkersatz gerade bei Jungen Patienten hinausgezögert werden sollte. Die Verlangsamung des Krankheitsverlaufs ist daher ein Hauptziel der Therapie.

Czy to rzeczywiście jest osteoartroza?

Osteoartroza jest ogólnym zwyrodnieniem stawu i chrząstki, które postępuje powoli i podstępnie. Przyczyną jest na przykład nadmierny ucisk lub obciążenie, często pojawia się u sportowców. W innych przypadkach może się pojawić na skutek niewłaściwego ruchu, wypadku, braku ruchu lub ćwiczeń. W rzadkich przypadkach przyczyny można doszukiwać się w genetycznych wadach chrząstki. Stan ten może być z łatwością leczony na wczesnych etapach przy zastosowaniu stabilnego kwasu hialuronowego zawartego w Crespine Gel. Chroniczny postęp choroby może zostać znacząco zmniejszony. Wczesne sygnały ostrzegawcze, które wysyła organizm takie jak dokuczliwy ból stawu powinny zostać jak najszybciej zbdane przez lekarza.

Osteoartroza jest szczególnie częsta w stawach kolanowych oraz biodrowych

Chrząstka zakrywa kości w zdrowym stawie oraz tworzy gładką oraz elastyczną powierzchnię. Pozwala to stawowi na przetrwanie nadmiernego ucisku oraz na przyjmowanie uderzeń. Nadmierne tarcie pojawia się w stawie, w momencie gdy chrząstka posiada szczeliny co z kolei prowadzi do niszczenia tkanki chrząstki. W 4 stopniu osteoartrozy kości trą jedna o drugą ze względu na brak wystarczającej ilości chrząstki. Pacjenci również cierpią na ból podczas spoczynku.

Młodzi ludzie często cierpią na poważne wady chrząstki z powodu wypadku lub kontuzji sportowych.

Kiedy tkanka chrząstki jest nadmiernie naruszona przez ucisk lub wysiłek i nadmierne siły działają na chrząstkę, może to również prowadzić do zwyrodnienia. Przewlekła osteoartroza może się rozwinąć z powodu działania takich czynników.

Osteoartroza może dotknąć każdego. Ból stawu kolanowego czy biodrowego nie jest przypadłością jedynie osób starszych.

Osteoartroza może oznaczać zwyrodnienie ze względu na wiek, ale stan ten nie może być przypisywany jedynie osobom starszym. Wiele przypadków występowania osteoartrozy notowanych jest u osób młodych. Masa ciała, sposób odżywiania oraz możliwe niewłaściwe odchylenie kończyn mogą powodować, że stawy ujawnią występowanie osteoartrozy.

Istnieje kilka powodów występowania osteoartrozy:

  • Mocny ucisk oraz napięcie w niewyćwiczonym stawie
  • Nadmierna aktywność fizyczna
  • Wypadek mający wpływ na staw i jego chrząstkę
  • Przemieszczenie stawów
  • Niezbilansowana dieta
  • Zwyrodnienie chrząstki w podeszłym wieku

Tak zwana hialinowa chrząstka zapobiega uszkodzeniu stawu z powodu nadmiernego ucisku czy napięcia przez zapewnienie odpowiedniego „nawilżenia“. Chrząstka zostaje nawilżona przez aktywność oraz przenikanie płynu maziowego (płynu stawowego).

Wystarczająca objętość płynu powinna zostać dostarczona do organizmu, aby zapobiec wyschnięciu chrząstki.

Kiedy staw jest w stanie osteoartrozy objętość płynu stawowego może być zbyt mała lub płyn maziowy traci swoją lepkość oraz elastyczność ze względu na brak kwasu hialuronowego. Optymalna funkcja ochronna chrząstki w tym momencie już nie występuje.

Gdy naturalne źródło kwasu hialuronowego w ciele jest zbyt słabe, aby utrzymać chrząstkę w dobrym stanie, może się okazać istotnym uzupełnienie brakującego kwasu hialuronowego przez zastrzyk do linii stawu a to z kolei zapewni wsparcie dla naturalnych funkcji stawu.

Im wcześniej zostaną podjęte kroki przeciwdziałające osteoartrozie wraz z bólem stawu kolanowego oraz bólami stawów ogólnie, przez wstrzyknięcie zewnętrznego kwasu hialuronowego, tym na dłużej będzie można odłożyć operację.

Wstrzyknięcie stabilnego kwasu hialuronowego, który zawarty jest w Crespine Gel, powoduje otaczenie istniejącej chrząstki żelowym implantem jako ochronną powłoką na zwyrodnioną chrząstkę i dlatego zapobiega dalszemu zwyrodnieniu, które z pewnością przerodziłoby się w dotkliwy ból kolana, ból w biodrach lub ból w innych stawach dotkniętych chorobą.

Należy zwrócić uwagę na następujące aspekty w przypadku bólu stawu kolanowego oraz innych form bólu stawowego:

  • Ból stawu powinien zostać zbadany na wczesnym jego etapie, najlepiej w czasie, kiedy pojawi się on samoistnie.
  • Kiedy przyczyną bólu jest osteoartroza, od samego początku należy podjąć odpowiednie środki zaradcze w celu utrzymania choroby w ryzach i dolegliwości z nią związanych.
  • Crespine Gel może być elementem na drodze do zbilansowanego, mobilnego oraz bezbolesnego sposobu życia.