Pokrycie kosztów leczenia osteoartrozy przy użyciu kwasu hialuronowego z ubezpieczenia zdrowotnego

Niemieckie federalne ‘Medizinproduktegesetz’ (Rozporządzenie o produktach medycznych) zostało wprowadzone w Niemczech w 1995, aby ułatwić wymagania ustawowe dotyczące posługiwania się produktami medycznymi. Po wprowadzeniu ustawy, preparaty do wstrzykiwań w leczeniu osteoartrozy nie były już klasyfikowane jako „farmaceutyki“. Dlatego ubezpieczyciele medyczni uznają produkty medyczne jako głównie ingerencję fizyczną (np. w przypadku Crespine Gel „nawilżenie chrząstek stawu przez implant żelowy), z drugiej strony farmaceutyki jako takie uznawane są za posiadające skutek farmakologiczny (mówiąc prościej oznacza to „interakcję ze substancją pochodzącą z organizmu“).Gonarthrose-Hyaluronsäure-Kostenübernahme

Z powodu zmiany rządowej w związku z przydziałem ustawowym do danej grupy, terapia polegająca na wstrzyknięciu kwasu hialuronowego w przypadku leczenia osteoartrozy nie jest już ujęta w budżecie opieki medycznej. Ustawowi ubezpieczyciele zdrowotni nie są już zobowiązani do pokrycia kosztów związanych z zastosowaniem zarejestrowanych medycznych produktów.

Zanim wprowadzono Ustawę dotyczącą produktów medycznych, początkowo koszty leczenia osteoartrozy stawu kolanowego przy użyciu kwasu hialuronowego były pokrywane przez ubezpieczycieli zdrowotnych; ponieważ leczenie opóźniało nadchodzące operacyjne leczenie stawu kolanowego.

Koszty operacji stawu są jedynie częściowo pokryte przez ubezpieczycieli zdrowotnych. Dlatego znaczenie produktów medycznych dla publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych pod kątem oszczędności kosztów jest dość oczywiste.

Zazwyczaj prywatne ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszty leczenia stanów osteoartrozy w stawach przy pomocy kwasu hialuronowego.

Dlatego pacjenci przed podjęciem leczenia powinni dowiedzieć się jakie stanowisko w tej sprawie przyjmuje ich ubezpieczyciel zdrowotny.